Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend in het debat over koopkrachtbeleid, te weten:

- de motie-Rosenmöller over de uitvoering van de motie-Van Zijl/Bakker over koopkrachtbehoud (24400, nr. 47);

- de motie-Noorman-den Uyl/Bakker over koopkrachtreparatie voor IHS-gerechtigden (24400, nr. 48);

- de motie-Marijnissen over de stijging van de gemeentelijke heffingen (24400, nr. 49);

- de motie-Marijnissen over verdubbeling van de voorgestelde toeslagen (24400, nr. 50).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Rosenmöller (24400, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl/Bakker (24400, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24400, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de groep-Nijpels en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (24400, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven