Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoering van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 (Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996) (24554).

(Zie vergadering van 25 juni 1996.)

De artikelen 1 t/m 17 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement op stuk nr. 22 (wetsvoorstel 24450) niet is aangenomen, behoeft er niet meer gestemd te worden over de amendementen-Dankers op stuk nr. 10.

De artikelen 18 t/m 22 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement op stuk nr. 25 (wetsvoorstel 24450) niet is aangenomen, behoeft er niet meer gestemd te worden over de amendementen-Dankers op stuk nr. 11.

De artikelen 23 t/m 29 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Aangezien het amendement op stuk nr. 37 (wetsvoorstel 24450) niet is aangenomen, behoeft er niet meer gestemd te worden over het gewijzigde amendement-Dankers (stuk nr. 16).

In stemming komt het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de CD, de RPF, de SGP en het GPV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Aangezien het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 7) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 8) beide zijn aangenomen, moeten de teksten van die amendementen in elkaar worden verwerkt.

Artikel 30, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Vliegenthart c.s. (stuk nr. 7) en het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 8), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 31 en 32 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 33, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 34 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dankers (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF, de SGP en het GPV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 35 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 36 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven