Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 9

9 Stemmingen moties Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg,

te weten:

  • -de motie-Kerstens/Hijink over het aanpakken van doorgeschoten flexibilisering (29282, nr. 397);

  • -de motie-Kuik/Van den Berg over de aanpassing van de curricula van zorgopleidingen vanwege digitalisering (29282, nr. 398);

  • -de motie-Agema over uitbreiding van parttimecontracten (29282, nr. 399);

  • -de motie-Agema over het nakomen van de belofte over aanpakken van personeelstekorten (29282, nr. 400);

  • -de motie-Regterschot over het werk in de zorg weer aantrekkelijker maken (29282, nr. 401);

  • -de motie-Van Beukering-Huijbregts/Regterschot over ook zzp-organisaties betrekken bij de werkcode in de zorg (29282, nr. 402);

  • -de motie-Van Beukering-Huijbregts/Bergkamp over bevorderen dat parttimers meer willen werken (29282, nr. 403);

  • -de motie-Renkema/Hijink over klachten van mbo-studenten over zorgstages (29282, nr. 404);

  • -de motie-Renkema over werkwijze en effectiviteit van het capaciteitsorgaan evalueren (29282, nr. 405).

(Zie vergadering van 18 februari 2020.)

In stemming komt de motie-Kerstens/Hijink (29282, nr. 397).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuik/Van den Berg (29282, nr. 398).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (29282, nr. 399).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (29282, nr. 400).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Regterschot (29282, nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Beukering-Huijbregts/Regterschot (29282, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Beukering-Huijbregts/Bergkamp (29282, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Voorzitter, nu de motie op stuk nr. 402 is aangenomen, zou ik graag aan het kabinet willen vragen hoe het die motie gaat uitvoeren. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Renkema/Hijink (29282, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema (29282, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.