Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 17

17 Stemmingen Wijziging Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen (35106-(R2115)).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

De voorzitter:

Het amendement-Buitenweg (stuk nr. 16) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Den Boer/Sneller (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, Van Kooten-Arissen en D66 voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk nr. 10, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Den Boer/Sneller (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Dam (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Den Boer/Buitenweg (stuk nr. 12) tot het invoegen van een onderdeel Pa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de PVV en FvD voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mevrouw Helder.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter, voordat we over het wetsvoorstel stemmen, zou nog doorgegeven worden dat de PVV geacht wil worden tegen ...

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Helder (PVV):

Oké, dat komt nog, maar niet aan het begin.

De voorzitter:

Ja, dat klopt.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Van Dam (stuk nrs. 10, I en II), het gewijzigde amendement-Den Boer/Sneller (stuk nr. 18), het gewijzigde amendement-Van Dam (stuk nr. 13) en het amendement-Den Boer/Buitenweg (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Het wetsvoorstel is aangenomen onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen artikel I, onderdeel A te hebben gestemd. Dat was de bedoeling? Mevrouw Helder.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter, het klopt bijna.

De voorzitter:

Bijna.

Mevrouw Helder (PVV):

Er moet nog "sub 1" achteraan komen.

De voorzitter:

Oké. Dan komt het in de Handelingen. Het wetsvoorstel is aangenomen.