Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029282 nr. 399

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 399 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit recent onderzoek blijkt dat een kwart van de zorgparttimers wel meer zou willen werken en een grote groep onder bepaalde voorwaarden;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat op de kortst mogelijke termijn gesprekken plaatsvinden tussen werkgevers en alle zorgparttimers over mogelijke uitbreiding contractomvang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema