Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde een korte regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Ploumen c.s. (32279, nr. 185).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Berg namens het CDA.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Wij zouden graag de stemmingen onder punt 16, over medische hulpmiddelen, willen aanhouden. Wij hebben net een nieuwe appreciatie gekregen. Mevrouw Agema heeft terecht bepaalde moties ingediend, waar we een nadere discussie over willen hebben. Dus we willen graag de stemmingen aanhouden.

De voorzitter:

Ik neem aan dat niemand daar bezwaar tegen heeft. Dan gaan we dus vandaag niet stemmen over de moties ingediend bij agendapunt 16.