Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 16

16 Stemmingen moties Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens),

te weten:

  • -de motie-Groothuizen over gedetailleerd inzicht in besteding van de extra gelden voor de strafrechtketen (28844, nr. 200);

  • -de motie-De Graaf/Markuszower over stoppen met stimuleren van de doofpotcultuur bij het Openbaar Ministerie (28844, nr. 201);

  • -de motie-Van Dam/Groothuizen over een hoofdstuk over ethisch leiderschap opnemen in jaarbericht van het OM (28844, nr. 202).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

In stemming komt de motie-Groothuizen (28844, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Graaf/Markuszower (28844, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dam/Groothuizen (28844, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.