Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 18

18 Stemming motie Uitbreiding van het rookverbod

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod,

te weten:

  • -de motie-Jansen over uitstel van wetgeving rond e-sigaret tot onderzoek van het RIVM beschikbaar is (35321, nr. 10).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

De voorzitter:

Aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over de motie op stuk nr. 10 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de andere motie.

In stemming komt de motie-Jansen (35321, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.