Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 8

8 Stemmingen moties Materieel Defensie en project Verwerving F-35

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Materieel Defensie en project Verwerving F-35,

te weten:

  • -de motie-Diks over draagvlak voor activiteiten van Defensie (26488, nr. 458);

  • -de motie-Kerstens/Karabulut over afzien van heringebruikname van een laagvliegroute (26488, nr. 459).

(Zie vergadering van 18 februari 2020.)

In stemming komt de motie-Diks (26488, nr. 458).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (26488, nr. 459).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.