Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 24

24 Stemming Ordevoorstel van het lid Wilders

Aan de orde is de stemming over het voorstel van het lid Wilders om een debat te houden over de verhoudingen in het kabinet en het lekken uit de ministerraad.

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

We gaan hoofdelijk stemmen over het voorstel van de heer Wilders om een debat te houden over de verhoudingen in het kabinet en het lekken uit de ministerraad. Het is heel belangrijk dat het stil is in de zaal, want anders is het niet te horen voor de griffier.

In stemming komt het voorstel.

Vóór stemmen de leden: Öztürk, Özütok, Ploumen, Van Raak, Van Raan, Renkema, Sazias, Snels, Van der Staaij, Stoffer, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Alkaya, Arib, Azarkan, Baudet, Beckerman, Beertema, Van den Berge, Bisschop, Van Brenk, Buitenweg, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, Gijs van Dijk, Diks, Ellemeet, Van Esch, Futselaar, De Graaf, Graus, Helder, Hiddema, Hijink, Van den Hul, Jansen, Kerstens, Van Kooten-Arissen, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laçin, Van der Lee, Leijten, Maeijer, Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Nijboer, Van Nispen, Van Ojik en Van Otterloo.

Tegen stemmen de leden: Paternotte, Peters, Postma, Regterschot, Rog, Ronnes, Schonis, Segers, Sienot, Slootweg, Smals, Sneller, Tellegen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Amhaouch, Becker, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bruins, Van Dam, Diertens, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Van Eijs, El Yassini, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Van Haga, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hermans, Jetten, Koerhuis, Kuik, Laan-Geselschap, Van der Linde, Lodders, Von Martels, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan en Omtzigt.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit voorstel met 59 stemmen voor en 70 stemmen tegen is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Pia Dijkstra