Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 20

20 Stemming andere motie Uitbreiding van het rookverbod

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod,

te weten:

  • -de motie-Kuik/Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten (35321, nr. 11).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

In stemming komt de motie-Kuik/Dik-Faber (35321, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

We stemmen een andere keer over agendapunt 16, de moties ingediend bij het VAO Hulpmiddelenbeleid. De stemming onder agendapunt 17 over een aangehouden motie is vervallen.