Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029282 nr. 403

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 403 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN BERGKAMP

Voorgesteld 18 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er personeelstekorten zijn in de zorg en deze naar verwachting blijven toenemen;

overwegende dat veel mensen parttime werken in de zorg en uit onderzoek van Het Potentieel Pakken blijkt dat bijna een kwart van de werknemers meer zou willen werken;

overwegende dat uit het onderzoek tevens blijkt dat veel werknemers te stimuleren zijn tot het werken van meer uren indien zij onder andere meer invloed krijgen op het rooster of meer flexibiliteit om uren aan te passen;

verzoekt de regering, in gesprek te gaan met werkgevers in de zorg om te bevorderen dat er standaard binnen organisaties jaarlijks de vraag wordt gesteld, bijvoorbeeld als onderdeel van de functionerings- en/of beoordelingscyclus, of mensen in parttime meer zouden willen werken en wat daarvoor nodig is;

verzoekt de regering tevens, de Kamer te informeren over het resultaat hiervan uiterlijk medio 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts

Bergkamp