Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 13

13 Stemmingen moties Tekort aan woningen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het tekort aan woningen,

te weten:

 • -de motie-Ronnes/Dik-Faber over geen grootschalige bouwlocaties ten koste van kleinschalige nieuwbouw in plattelandsgemeenten (32847, nr. 613);

 • -de motie-Ronnes/Koerhuis over de realisatie van minstens 75.000 woningen per jaar (32847, nr. 614);

 • -de motie-Ronnes over geen onomkeerbare besluiten over de woningbouw op de locatie Rijnenburg (32847, nr. 615);

 • -de motie-Ronnes/Van Eijs over een bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf aan spoedige woningbouw (32847, nr. 616);

 • -de motie-Beckerman c.s. over een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen naar de huidige woningnood (32847, nr. 617);

 • -de motie-Beckerman c.s. over het overnemen van Vestiawoningen door een of meerdere woningcorporaties versnellen (32847, nr. 618);

 • -de motie-Nijboer/Ronnes over de terugkeer in een komend kabinet van een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (32847, nr. 619);

 • -de motie-Nijboer c.s. over het afschaffen van de marktverkenning voor corporaties (32847, nr. 620);

 • -de motie-Koerhuis c.s. over het in kaart brengen van de mogelijkheden voor grootschalige woningbouw in Flevoland (32847, nr. 621);

 • -de motie-Koerhuis/Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan (32847, nr. 622);

 • -de motie-Koerhuis/Ronnes over het per provincie vaststellen van een plan- en bouwdoelstelling (32847, nr. 623);

 • -de motie-Smeulders c.s. over voorkomen dat speculanten woningen die geschikt zijn voor starters kopen (32847, nr. 624);

 • -de motie-Van Eijs/Ronnes over versnelde woningbouw in het plangebied Almere Pampus (32847, nr. 625);

 • -de motie-Van Eijs over woningbouw rondom het openbaar vervoer (32847, nr. 626);

 • -de motie-Van Eijs c.s. over de menselijke maat bij handhaving rondom recreatiewoningen (32847, nr. 627);

 • -de motie-Kops over er op alle mogelijke manieren voor zorgen dat er voldoende woningen gebouwd worden (32847, nr. 628);

 • -de motie-Kops/Wilders over het intrekken van verblijfsvergunningen voor statushouders (32847, nr. 629);

 • -de motie-Krol c.s. over mogelijkheden verkennen om de verhuurderheffing te verlagen (32847, nr. 630);

 • -de motie-Krol over de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg openstellen voor woningbouwcorporaties (32847, nr. 631);

 • -de motie-Dik-Faber over de bijdrage van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeenten aan het verminderen van dakloosheid (32847, nr. 632);

 • -de motie-Dik-Faber/Ronnes over het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen (32847, nr. 633);

 • -de motie-Van Esch over een einde maken aan de verdozing van het Nederlandse landschap (32847, nr. 634).

(Zie vergadering van 19 februari 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Nijboer stel ik voor zijn motie (32847, nr. 620) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Koerhuis verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 622 alsnog in stemming te brengen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Dik-Faber (32847, nr. 613).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Koerhuis (32847, nr. 614).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ronnes (32847, nr. 615).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ronnes/Van Eijs (32847, nr. 616).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (32847, nr. 617).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beckerman c.s. (32847, nr. 618).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Nijboer/Ronnes (32847, nr. 619).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis c.s. (32847, nr. 621).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis/Van Eijs (32847, nr. 622).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koerhuis/Ronnes (32847, nr. 623).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (32847, nr. 624).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Eijs/Ronnes (32847, nr. 625).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (32847, nr. 626).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs c.s. (32847, nr. 627).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (32847, nr. 628).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kops/Wilders (32847, nr. 629).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (32847, nr. 630).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (32847, nr. 631).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32847, nr. 632).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Ronnes (32847, nr. 633).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch (32847, nr. 634).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.