Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 23

23 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Op verzoek van de fractie van 50PLUS benoem ik:

  • -in de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het lid Sazias tot lid in plaats van het lid Van Brenk;

  • -in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het lid Sazias tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Brenk.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35300-A-54; 29477-636; 31305-304; 31305-303; 35300-XII-40; 35167-17; 35000-XVI-75; 34682-21; 34550-XVI-65; 33529-658; 32852-107; 32847-485; 32793-418; 23235-161; 29911-268; 35300-XV-70; 35300-VII-87; 35300-XIV-25; 29398-651; 29398-650; 28089-130; 28089-118; 21501-08-750; 29383-339; 31305-302; 35123-24; 31936-677; 35300-60; 35300-59; 35207-20; 35207-19;31369-18; 21501-20-1499; 32852-102; 32813-425; 32813-420 en 32813-419.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Leefomgeving, met als eerste spreker mevrouw Van Esch namens de Partij voor de Dieren;

  • -het VAO Politie, met als eerste spreker mevrouw Helder namens de PVV;

  • -het VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR) (31936, nr. 715), met als eerste spreker de heer Van Raan namens de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het is erg onrustig in de zaal. De heer Van Ojik, de heer Van Dam, de heer Bruins, de heer Laçin, mevrouw Kröger ...

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Nederlandse bedrijven hebben jarenlang geld gestoken in klimaatontkenning en twijfelzaaierij, zo bleek het Platform Authentieke Journalistiek samen met Follow the Money het afgelopen weekend te onthullen. Diverse partijen, waaronder de Partij voor de Dieren, hebben daar reeds schriftelijke vragen over gesteld. Zodra de antwoorden binnen zijn, willen we graag een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Volle steun. Ik zie ook graag het antwoord op onze schriftelijke vragen tegemoet, want dit had nooit mogen gebeuren en daar moet echt verantwoording over worden afgelegd.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun.

De heer Sienot (D66):

Geen steun. Eerst antwoord op onze schriftelijke vragen.

De heer Kops (PVV):

Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De heer Harbers (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

Zo kan het ook. U heeft geen meerderheid, meneer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

Nee, wel 30 leden; dat wou ik graag ...

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dank u wel, meneer Van Raan.

Mevrouw Kuik namens het CDA.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. De helft van de middelbare scholen en de helft van de mbo's maken zich zorgen over het feit dat leerlingen worden geronseld door criminelen. Ik wil een reactie van de minister op dit bericht en ook op het rapport van het CKM, en ik wil graag een debat met de minister van JenV en de minister van OCW.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Voorzitter. We hebben het in algemeen overleggen regelmatig over de veiligheid op scholen. Ik zou het daar ook willen houden, dan kan het eerder aan de orde komen. Ik denk dat dat eerder gaat dan nu steun uitspreken voor een plenair debat, want dat gaan we niet meer op tijd houden.

De voorzitter:

Dus geen steun. De heer Öztürk namens DENK.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

De ChristenUnie wil dit van harte steunen. Een groot probleem.

De heer Groothuizen (D66):

Geen steun. Volgens mij zijn er AO's waar we het eerder kunnen bespreken.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ook steun.

De voorzitter:

Mevrouw Kuik, u heeft geen meerderheid voor uw verzoek. Dank u wel.

Mevrouw Kuik (CDA):

Dan wil ik graag een dertigledendebat.

De voorzitter:

Dan voegen we dit debat toe aan de lijst van dertigledendebatten. U heeft om een reactie gevraagd, dus ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius namens de VVD.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Onlangs lazen we het verhaal van Ab, die aangifte deed tegen criminelen die hem bedreigden en die voor zijn veiligheid vervolgens bescherming moest krijgen van de overheid en zich daar ook kapot van schrok. Hij omschrijft overheidsdiensten die niet op elkaar zijn ingespeeld en eigenlijk te naïef en te overbelast zijn om op professionele wijze bescherming te bieden. Ik zou graag een debat willen; niet over deze specifieke casus, die een aanleiding is om dit debat aan te vragen, maar wel over het hele stelsel bewaken en beveiligen.

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. Als het gaat over het beveiligen van personen, moet je vooral heel erg openbaar maken dat er sprake is van krapte in een team. Dan vind ik dat niet zo handig. Maar ja, profileren is ook een ding! Maar ik zou het veel liever zien in een algemeen overleg. En dat kan veel sneller, bijvoorbeeld in het algemeen overleg Politie in april.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Van Raak (SP):

Ik ben ontzettend blij dat de VVD aandacht vraagt voor het capaciteitstekort bij de politie. Het lijkt me ook heel goed om dat zo snel mogelijk in een algemeen overleg te bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Wij steunen het wel, maar wij zouden ook graag hierover een brief willen ontvangen.

De heer Van Dam (CDA):

Een brief maar geen steun, want we hebben recent nog gedebatteerd over dit onderwerp.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Ik zie natuurlijk wel het belang, maar ik zou ook zeggen: eerst een brief. En dan kan het bijvoorbeeld worden meegenomen in een AO Politie.

De heer Öztürk (DENK):

Dat geldt ook voor DENK. Eerst een brief en een AO.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik wil het debat wel steunen, maar het is inderdaad een debat dat we nog maar een paar maanden geleden hebben gevoerd. Maar er blijken inderdaad grote capaciteitsproblemen te zijn.

De voorzitter:

Dus u steunt het?

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Dus het is goed om dat op de agenda te houden.

De voorzitter:

Oké. Dus u steunt het.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Het is goed om het onderwerp op de agenda te houden. De ChristenUnie steunt een brief, maar ik denk dat we het misschien beter bij een AO kunnen betrekken.

De voorzitter:

Dus geen steun. Dank u wel, mevrouw Yeşilgöz. Geen steun. Er is geen meerderheid.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Dan doen we het eerst bij een AO. Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Hijink namens de SP.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Vanmiddag werd bekend dat we in Nederland nu 24 besmettingen hebben. Wereldwijd zijn dat er meer dan 90.000. Er zijn heel veel maatregelen aangekondigd, maar mensen maken zich ook hele grote zorgen. Het lijkt de SP een heel goed idee om daar deze week zo snel mogelijk een debat over te voeren. We hebben straks een briefing van het RIVM. Misschien kunnen we vanavond al — als het aan ons ligt — of anders morgenochtend hier in deze zaal het debat voeren over de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die het kabinet neemt.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. Steun voor een plenair debat deze week. Maar we kunnen ons voorstellen dat dat morgen maar ook donderdagmorgen zou kunnen.

Mevrouw Diertens (D66):

Steun voor het debat. En liefst op donderdag, want dan kan het AO vervangen worden door een debat.

De voorzitter:

O!

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor dit verzoek. Het is belangrijk om daar een debat over te voeren. Ik kan me inderdaad voorstellen dat we dat niet vanavond doen, omdat we ook nog een technische briefing hebben en ik die informatie tot me wil nemen en me wil voorbereiden. Dus liever morgenochtend. Of zelfs donderdagochtend zou wat mij betreft ook kunnen.

De heer Van Raan (PvdD):

Steun voor het verzoek.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Veldman (VVD):

Steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Steun, voorzitter.

De heer Jansen (PVV):

Voorzitter. De PVV is helemaal klaar met het slappe beleid van deze regering. Steun voor het debat.

De heer Stoffer (SGP):

Gewoon steun.

De heer Renkema (GroenLinks):

Steun.

De voorzitter:

U heeft gewoon een meerderheid, meneer Hijink. Dus we gaan kijken wanneer we dit debat plannen.

De heer Hijink (SP):

Mag ik nog er nog één ding aan toevoegen, voorzitter?

De voorzitter:

Heel kort.

De heer Hijink (SP):

Misschien ook omdat andere fracties diezelfde behoefte hebben. Er zijn door allerlei fracties ook heel veel schriftelijke vragen gesteld aan de minister. Het lijkt mij verstandig en heel nuttig voor het debat als die voor het debat allemaal beantwoord worden.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Wilders. En deze keer gaat hij het heel kort houden.

De heer Wilders (PVV):

Wat zegt u, voorzitter?

De voorzitter:

Heel kort.

De heer Wilders (PVV):

Voorzitter. Dat het kabinet verrot is, dat wisten we natuurlijk al, door hun beleid, open grenzen, stikstof. Maar nu kunnen we wekelijks in de krant, De Telegraaf, lezen dat ook de onderlinge verhoudingen verziekt zijn. Bewindslieden, kopstukken van de coalitie, noemen elkaar autistisch, wegkijkers, ongeschikt. Ze spreken over verraad, ze lachen de premier uit. Een delegatie van de ChristenUnie wordt op de gang gezet om uit te huilen, voorzitter. En dat lekt allemaal uit. Dat lekt uit, niet alleen uit het coalitieoverleg maar ook — en dat is een serieuze zaak — uit de ministerraad. En we lezen het in de krant.

De voorzitter:

Dus?

De heer Wilders (PVV):

Dus ik wil twee dingen. Ik wil een brief van de premier waarin hij daarop reageert en zegt wanneer hij opstapt. En twee, als hij dat niet doet, een debat.

De heer Van Nispen (SP):

De SP deelt de ergernis maar ook de bezorgdheid. Wij hebben hierover ook schriftelijke vragen gesteld, over het mislukte een-tweetje tussen het VVD-Kamerlid en de VVD-minister. Maar die schriftelijke vragen zouden wij graag beantwoord willen hebben voor het debat. Steun dus van de SP.

De heer Öztürk (DENK):

Steun vanuit DENK. Ik wil hier geen gewoonte van maken, maar de heer Wilders heeft een terecht punt. Naar mijn mening moet dit ook deze week ter discussie gebracht worden.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Ze maken in de coalitie meer ruzie dan dat ze regeren. Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Steun.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Nee, voorzitter, geen steun om te gaan debatteren over een column.

De heer Van der Molen (CDA):

Geen steun, voorzitter.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Het kabinet moet aan het werk. Geen behoefte aan een debat.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Geen steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Het scheelt volgens mij één zeteltje, toch?

De voorzitter:

Nou ...

De heer Wilders (PVV):

Ik denk dat we dan maar een hoofdelijke stemming hierover zouden moeten hebben, want het scheelt niet veel. Ik wil in ieder geval een brief en ik wil dit verzoek omzetten in een verzoek om er hoofdelijk over te stemmen.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We gaan na de regeling van werkzaamheden hoofdelijk stemmen over het voorstel van de heer Wilders.

Dan ga ik naar de heer Emiel van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een VAO vooraankondigen voor het AO dat vanavond gehouden wordt over de ingelaste JBZ-Raad. Daar wil ik ook graag stemmingen over voordat de JBZ-Raad van start gaat. Dus als het kan, wil ik het morgenvroeg en als dat niet kan, wil ik het vanavond nog.

De voorzitter:

Ik heb niet opgelet, maar ik begin gewoon bij mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Dan graag morgenvroeg, want als een collega een VAO wil, dan werken we daaraan mee.

De voorzitter:

Ja, inclusief stemmingen. Mevrouw Becker van de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Hetzelfde. Graag morgenochtend het VAO en ook stemmen.

De voorzitter:

Ja. Is iedereen het ermee eens? Dan zullen we kijken of er morgen een VAO kan worden gepland.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Prima.

De voorzitter:

Misschien kunnen daarbij ook de stemmingen worden gepland. Dank u wel. U had nog een verzoek.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Nog twee zelfs.

De voorzitter:

Nog twee zelfs. Ja, ik zie het. Gaat uw gang.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter. Nederland wordt overspoeld. Het is zo erg dat alle COA-locaties vol zitten. Er is zelfs een evenementenhal in Leeuwarden opengesteld voor de opvang van asielzoekers. Het kost ons klauwen vol geld. We moeten zo spoedig mogelijk de grenzen dichtgooien, zodat die mensen allemaal niet meer hiernaartoe komen. Daarover willen we graag een debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Over deze druk bij de COA-locaties hebben we net gedebatteerd. Ik denk dat het ook goed is om het straks mee te nemen bij het debat dat we gaan voeren over migratie of bij een eerstvolgend algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Niet nog een apart debat over dit thema. Overigens geldt hetzelfde voor het volgende verzoek om een debat. Voor uw gemak heb ik dat alvast gezegd.

De voorzitter:

Dan weten we dat ook. Mevrouw Becker namens de VVD.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter, ik sluit me daar twee keer bij aan.

De heer Groothuizen (D66):

Ik ook.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ja, ik ook. Ik zou mijn eigen verzoek ook willen intrekken of het daaraan willen toevoegen. Ik wil dan wel vragen om het migratiedebat volgende week op de rol te zetten. Ik kom zo bij u terug, maar dat zal dan mijn verzoek zijn.

De voorzitter:

Even kijken hoor. Dan laten we het gewoon ... Nee, dat is een ander verzoek. Kom morgen maar terug, zou ik zeggen. Dit is een nieuw verzoek.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Het staat op de rol.

De voorzitter:

Nee, het is een nieuw verzoek. Dan doen we dat morgen. Dan hebben we weer een regeling, mevrouw Kuiken. Of gaat het over de IND? Gaat het over wat nu op de lijst staat?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik sta op de lijst voor een debat over de IND.

De voorzitter:

Oké, prima.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Mijn collega's zeiden terecht: kan dat dan ook niet aan het migratiedebat worden toegevoegd? Dat zou ik dan willen doen. Er zijn nu zo veel onderwerpen dat het misschien niet zo goed ingepland kan worden.

De voorzitter:

Nee. Dat is een ander verzoek. U wilt het bij wijze van spreken volgende week al plannen, maar dat kan niet zomaar tussendoor. Maar ik heb u begrepen.

Even kijken. Waar was ik gebleven? De heer Van Ojik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik wilde mij eigenlijk aansluiten bij het verzoek van mevrouw Kuiken, maar ik weet niet zeker of dat de boel nog verheldert. Maar in ieder geval geen steun voor het verzoek van de heer Van Dijk.

De heer Van Nispen (SP):

Ik wil dat we al die verzoeken betrekken bij het migratiedebat dat nog gaat komen.

De heer Stoffer (SGP):

Daar kan ik mij wel in vinden, maar ik steun het bij voorbaat ook al.

De voorzitter:

Oké. Meneer Van Dijk, u heeft geen steun voor dit verzoek. Maar u heeft nog een verzoek.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Zeker. Erdogan heeft afgelopen week de grenzen opengezet. Er stromen tienduizenden migranten vanuit Turkije de Europese Unie binnen als de Grieken het straks niet meer volhouden. Die komen allemaal op weg naar Nederland. Daar moeten we dus ook over debatteren. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat dat wordt betrokken bij het debat over migratie dat mevrouw Kuiken volgende week wil inplannen.

De voorzitter:

Dus u zou dat daarbij willen betrekken?

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Als het volgende week wordt gehouden, heel graag.

De voorzitter:

Dat hebben we nog niet besloten.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Anders blijft mijn debatverzoek staan.

De voorzitter:

We hebben nog niet besloten of het volgende week is. Dat is een apart verzoek.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Misschien heeft de collega van de PVV het gemist, maar daar gaan we om 18.00 uur over debatteren.

De voorzitter:

Waarover?

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

We hebben vanavond een AO over dit onderwerp, dus volgens mij heeft de PVV iets gemist.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dat zijn twee dingen. Ik heb zelf het AO aangevraagd voor vanavond. Dat gaat over de JBZ-Raad en over de miljarden die er straks weer naar Turkije gaan vloeien.

De voorzitter:

Goed. Ik ga kijken of hier steun voor is. Misschien is dat makkelijker. De woordvoerders van CDA en VVD hebben al nee gezegd. Dan kijk ik naar anderen. Niemand wenst hierover het woord? Geen steun, meneer Van Dijk.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Goed. Dan laten we het.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u, voorzitter. Antisemitisme is een opdracht van de islam. Dat merken we in Nederland steeds vaker. Dag bij dag neemt dat toe. Vorige week zagen we daar weer een heel eng voorbeeld van, van de heer Yahia Bouyafa als ik zijn naam goed uitspreek, maar dat maakt me eigenlijk niet eens zo veel uit. Hij meldde "Hitler was een Jood", daarmee suggererende dat de Holocaust een Joodse uitvinding is. De gevolgen daarvan in de hoofden van volgelingen zal ik hier maar niet beschrijven. Dat moet dan maar in een debat. Dat debat over het antisemitisme binnen de islam, dat iedere dag toeneemt in Nederland, wil ik heel graag voeren. Ik wil dat debat voeren met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Becker (VVD):

Voorzitter. Ik denk dat het van belang is dat we als Kamer spreken over uitspraken die ongewenst zijn in moskeeën. Er loopt op dit moment nog een verslaglegging van het parlementaire onderzoek naar bijvoorbeeld ongewenste buitenlandse beïnvloeding. Ik zou willen voorstellen dat wij dat nog even afwachten. Als we het debat daarover plannen, kunnen we dit erbij betrekken. Dat zou mijn voorstel zijn. Dus geen steun, maar wel steun om hierover te gaan debatteren.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Groothuizen (D66):

Het gaat om bizarre uitspraken, maar ik sluit me aan bij het voorstel van mevrouw Becker.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Daar sluit ik me ook bij aan.

De heer Peters (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

Geen steun, meneer De Graaf. Maar er is ook een suggestie gedaan.

De heer De Graaf (PVV):

Nee, helaas, voorzitter. Natuurlijk moet daar straks over worden gedebatteerd. Maar het is natuurlijk wel apart dat de ene van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland voor de commissie getuigt dat het extremisme af moet nemen ...

De voorzitter:

Meneer De Graaf ...

De heer De Graaf (PVV):

... en dat de ander het tegelijkertijd oppookt, dat die meneer tenminste de waarheid vertelt, vanuit de islam.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft nog een verzoek.

De heer De Graaf (PVV):

Ja, voorzitter. Mijn tweede verzoek gaat over de pinautomaat die Nederland nog steeds is en steeds erger wordt. Nu weer via het UWV en de puinbak die daar nog steeds heerst. Het gaat over arbeidsmigratie. Er zijn arbeidsmigranten die hier een ziektewetuitkering komen ophalen en die vervolgens in hun eigen land gewoon doorwerken. Die hebben op die manier meer dan een dubbel inkomen, naar de maatstaven van hun land.

De voorzitter:

Dus u wilt een debat.

De heer De Graaf (PVV):

Dat moet stoppen. Ik wil ook daar graag een debat over met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dat verzoek steunen we, maar ik zou ook graag een brief willen hebben, omdat ook uitzendbureaus hier bewust aan meewerken en mensen daarover zelfs adviseren. Ik zou dus graag van de minister willen weten hoe hij dat een halt toeroept.

De heer Wörsdörfer (VVD):

Voorzitter. Wij delen de irritatie. Alleen staat er volgende week een AO Sociale zekerheid op het programma, waar het prima bij behandeld kan worden. Wij zouden overigens wel een reactie willen van het kabinet op de berichtgeving. Wij willen die krijgen voor het AO, zodat we die kunnen meenemen.

De heer Peters (CDA):

Ik sluit me aan bij de woorden van de VVD.

De heer Stoffer (SGP):

Steun. Maar wij willen ook wel eerst die brief hebben, voorafgaand aan het debat.

De heer Van Nispen (SP):

De SP steunt ook het debatverzoek. Graag ook een brief.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Die brief komt gewoon, volgens mij, en die willen wij bij het AO behandelen. Dat is veel sneller.

De voorzitter:

Meneer De Graaf, u heeft geen meerderheid. Maar ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer De Graaf (PVV):

Ja. Daar heb ik wel één vraag bij. Omdat er om een brief gevraagd is, zou ik graag voor het AO in de brief beantwoord zien hoe de minister een eind gaat maken aan deze situatie. Ik wil dat hij dat concreet doet, niet wegduikend, maar gewoon heel duidelijk in een stappenplan, met drie stappen die hij gaat volgen, zodat we met z'n allen kunnen zien dat dit binnen een maand van tafel is en niet meer gebeurt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. De toeslagenaffaire hebben we hier al vaak besproken, maar daar komt eigenlijk uit dat er een zwarte lijst bestaat voor de hele Belastingdienst, dus voor alle belastingplichtigen, al sinds 2001. Dat is een zwarte lijst waar je wel heel makkelijk op komt, maar niet af kan. Die leidt tot stigmatisering.

De voorzitter:

En daarom wilt u een debat.

Mevrouw Leijten (SP):

Die lijst is niet conform de privacyregels en is, na een zeer kritisch intern rapport, nog meer dan een jaar gebruikt. Daarom wil ik daarover heel graag een debat met de staatssecretaris voor de Belastingdienst.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dit steunen wij en wij zouden ook graag een brief willen hebben, waarin de staatssecretaris reageert op dit nieuwe probleem.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Het is een heel ernstige zaak. Dat geldt ook voor het feit dat er ruim een jaar niks is gebeurd met een rapport daarover. Dit had al veel eerder moeten worden stopgezet. Privacyregels zijn gewoon met voeten getreden. Dus ik steun een debat, maar ik wil wel eerst een uitgebreide brief van het kabinet en antwoord op vragen van de Kamer, zodat we op basis van alle feiten dat debat voeren. Aanstaande woensdag is er al een eerste algemeen overleg, waar we al een eerste ronde kunnen doen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Graag alle informatie van het kabinet naar de Kamer. Als die er is, steun ik ook dit debat.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun, begrijp ik dat goed?

De heer Bruins (ChristenUnie):

Ja, ik geef steun aan dit debat, maar eerst moet wel al die informatie naar de Kamer komen.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. We hebben hier vragen over gesteld. Die zou ik graag beantwoord zien, en dan steun voor een debat. Even een vooraankondiging: ik vind het goed dat het uit de lucht gehaald is, maar ik hoop dat het niet vernietigd wordt, want het kan best zijn dat er nog 180.000 mensen inzagerecht hebben in deze gegevens. Ik wilde dat hier vast gezegd hebben.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. De schellen vallen je van de ogen. Weer twee zaken deze week. Dus ik steun het debat, en alle zaken die de komende weken nog naar buiten komen over de Belastingdienst wil ik daarbij ook graag geagendeerd hebben.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. We vragen hier om alle informatie, maar de vraag is natuurlijk: wat is "alle informatie"? Het is in ieder geval de informatie waarvan de beide staatssecretarissen moeten of kunnen weten dat wij die willen hebben. En steun voor het debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ook GroenLinks vindt het ontzettend pijnlijk dat dit wederom bij de Belastingdienst is gebeurd, dus volle steun voor het debat.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Öztürk (DENK):

Ook DENK vindt het uiterst pijnlijk dat het wederom is gebeurd, dus alle steun.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik zal de kwalificaties bewaren voor het debat. Steun. Ik sluit me wel aan bij de verschillende verzoeken om informatie.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u heeft een meerderheid.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Het verzoek om informatie lijkt mij heel erg logisch. Ik heb zelf ook al 62 Kamervragen gesteld, geloof ik. Dus laten wij het afwachten en dan snel met elkaar het debat voeren over de vraag hoe dit te voorkomen en over wat er misschien nog meer te bespreken valt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan mevrouw Kuiken namens de PvdA.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter, u gaat mij vast weer een standje geven.

De voorzitter:

Nee, dat valt wel mee.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik had een verzoek staan om een apart debat te voeren over de chaos bij de IND. Dat ga ik nu niet vragen. Ik vraag u om dat ook toe te voegen aan het migratiedebat dat al gepland staat en ik verzoek u om dit spoedig in te plannen, binnen nu en twee weken.

De voorzitter:

Dat laatste zegt u heel snel. Binnen nu en twee weken.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Namens mijn collega Van Ojik steun ik het verzoek om het snel in te plannen, maar volgens mij wel dat eerste debat waarover we het daarstraks hadden. Anders wordt het een beetje chaotisch.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Dat is het debat waar het over gaat. Ik help u even.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Precies. Nou, dat steunen we. Dat mag dan ook snel worden ingepland.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter, ook steun. Maar ook met ruime spreektijden, want er staat ongelofelijk veel op de rol.

De voorzitter:

Dus u doet ook een nieuw verzoek?

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Zes minuten.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Het lijkt me handig om meteen spijkers met koppen te slaan, toch?

De heer Öztürk (DENK):

Ook steun, met extra minuten.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter, steun om dat snel in te plannen. Zes minuten lijkt me inderdaad wijs.

Mevrouw Becker (VVD):

Ook steun om dit binnen enkele weken in te plannen, voorzitter.

De heer Van Nispen (SP):

Ook steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Er staat inmiddels veel op de agenda. Het is goed om het daar snel over te hebben.

De heer Stoffer (SGP):

Steun.

De voorzitter:

Dank u wel. U heeft een meerderheid, mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Hartelijk dank!

De voorzitter:

Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Van Aalst namens de PVV.

De heer Van Aalst (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Van 130 km/u naar 100 km/u dankzij de bakfietspartij van Rutte was natuurlijk al vreselijk, maar dat ons ook nog de strop van een aantal miljoenen om de nek hangt is helemaal vreselijk. Ik wil dus zo snel mogelijk een debat met de minister van Infrastructuur en wat zij er tegenwoordig allemaal nog meer bij doet.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik was ook erg verbaasd over het bericht, omdat een deel van de kosten gaat zitten in extra borden, waar we helemaal niet om gevraagd hebben. Dan kan de bebording voor elektrische rijders ook. Ik heb daarom schriftelijke vragen gesteld. Die wil ik heel graag beantwoord hebben en dan kijk ik verder. Dus nu geen steun voor het debat.

De heer Laçin (SP):

Geen steun, voorzitter.

De heer Schonis (D66):

Geen steun, voorzitter. Tegen de tijd dat we het debat gaan voeren, rijdt iedereen al keurig netjes 100.

De heer Remco Dijkstra (VVD):

Geen steun. Laten we dit betrekken bij een algemeen overleg. Dat is veel sneller.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Geen steun.

Mevrouw Postma (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, meneer Van Aalst.

De heer Van Aalst (PVV):

Nee, voorzitter, duidelijk.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Beckerman namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Wij moeten de brandveiligheid van gebouwen, van woningen, serieus nemen. Daar hebben we recent een debat over gehad. Toen kon het kabinet eigenlijk nog niet zo heel veel toezeggen, behalve dat het voor de zomer zal zorgen voor nieuwe cijfers. Daarom willen wij ook meteen doorpakken. Ik doe dit verzoek ook namens de heer Koerhuis van de VVD. Wij willen hier in de derde of vierde week van juni weer een plenair debat over hebben.

De voorzitter:

In juni? Zegt u dat goed?

Mevrouw Beckerman (SP):

Dat zeg ik goed.

De voorzitter:

Dus u vraagt nu een debat aan voor juni?

Mevrouw Beckerman (SP):

Dat klopt.

De voorzitter:

Oké. Juni 2020?

Mevrouw Beckerman (SP):

Zeker.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Voorzitter. Dit is een speerpunt voor 50PLUS, dus zeker steun.

De heer Kops (PVV):

Steun.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. We hebben hier net een uitgebreid debat over gehad. Er komt nog meer informatie en er worden acties ondernomen. Ik zou die graag willen afwachten en kijken of we dit eventueel bij een AO kunnen betrekken. We hebben regelmatig een algemeen overleg over de techniek, de regels en de brandveiligheid. Daar kan het volgens mij prima bij betrokken worden.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Ronnes (CDA):

Op zich ben ik voorstander van dat debat, maar ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat we dat ook op een kortere termijn aan de orde kunnen stellen.

De voorzitter:

Maar steunt u het wel of niet?

De heer Ronnes (CDA):

Eh ... ja.

De voorzitter:

Oké.

De heer Nijboer (PvdA):

Als mevrouw Beckerman samen met de heer Koerhuis een verzoek doet, dan steun ik dat.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ook steun namens GroenLinks.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Beckerman. O, de heer Öztürk nog namens DENK!

De heer Öztürk (DENK):

Ook steun.

De voorzitter:

Ja. U heeft een meerderheid, mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel.

Mevrouw Van der Graaf namens de ChristenUnie.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter. Pro-anorexiacoaches maken misbruik van een kwetsbare groep vaak minderjarige meisjes met een eetstoornis. Hun werkwijze is erop gericht om hen seksueel te misbruiken. Dat staat in dit rapport, dat de Kamer vanmiddag ontving van de Coalitie tegen Seksuele Kinderuitbuiting. Eerder al vroeg de ChristenUnie hierover een debat aan. Dat staat ver op de lijst met geplande debatten. Ik zou dat graag naar voren willen halen. Ik zou het kabinet willen vragen om de Kamer voor het meireces een kabinetsreactie te sturen op het rapport, zodat we snel na het meireces het debat zouden kunnen plannen.

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Een belangrijk onderwerp. Steun voor een brief en voor een debat.

De heer Markuszower (PVV):

Steun. Net bij de petitieaanbieding bleek ook weer dat de minister hier niks aan doet, dus snel een debat.

De heer Van Nispen (SP):

We hebben de debataanvraag al gesteund en ik wil ook wel het verzoek steunen om het eerder te plannen. Ik denk alleen echt dat het zelfs voor het meireces kan worden gepland als we hier een algemeen overleg van maken. Dat zou mijn voorkeur hebben. Dat kunnen we volgende week op de procedurevergadering bespreken. Dan kunnen we het er nog eerder over hebben.

De voorzitter:

Maar u steunt het?

De heer Van Nispen (SP):

Ja, natuurlijk.

De heer Van Wijngaarden (VVD):

Hoe eerder, hoe beter inderdaad, dus steun.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Van harte steun, en ook om het snel in te plannen.

Mevrouw Van Beukering-Huijbregts (D66):

Ook namens D66 steun.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ook steun, met nog één opmerking, voorzitter. Er is ook een brief gevraagd. Als het eerder in een AO kan, vind ik het wel heel belangrijk dat die brief er dan in ieder geval voor het AO is. Dus steun voor een brief en een debat, maar wel in die volgorde.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, mevrouw Van der Graaf. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Van Dam. De heer Van Dam? Daar is hij. Ja, u mag ook daar, bij de interruptiemicrofoon, gaan staan. Het gaat om een VAO.

De heer Van Dam (CDA):

Ik wil verzoeken het VAO Tolken en vertalers, dat geboekt staat voor komende donderdag, uit te stellen ...

De voorzitter:

Oké. Van de agenda af?

De heer Van Dam (CDA):

... omdat we net in commissieverband hebben besloten om een parlementaire advocaat nader advies te vragen.

De voorzitter:

Iedereen is het ermee eens? Oké, dan gaan we dat van de agenda af halen.

De heer Van Dam (CDA):

Ik denk dat de heer Van Nispen gaat zeggen dat hij het dan wel voor eind maart opnieuw gepland wil zien, omdat hij de vaart erin wil houden. Maar ik kan niet altijd de gedachten van de SP lezen.

De voorzitter:

Nee, maar de samenwerking gaat goed. Klopt het?

De heer Van Nispen (SP):

Het was bijna goed, want er moet ook nog overgebracht worden dat er geen onomkeerbare stappen gezet moeten worden door het kabinet en dat de schriftelijke vragen die wij hebben gesteld, wel deze week beantwoord moeten worden, want die hadden we gevraagd voor het VAO.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we het aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors voor enkele ogenblikken en dan gaan we hoofdelijk stemmen over het voorstel van de heer Wilders.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.