Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 58, item 14

14 Stemmingen overige moties Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn,

te weten:

  • -de motie-Diks c.s. over het versterken van de bindingskracht van de provincie Zeeland voor jongeren (33358, nr. 16);

  • -de motie-Kerstens c.s. over pas een definitief besluit nemen over het niet verhuizen van de marinierskazerne als er overeenstemming is over compensatie voor Zeeland (33358, nr. 17);

  • -de motie-Karabulut c.s. over niet eerder nemen van een definitief besluit dan nadat de compensatie afdoende is geregeld (33358, nr. 18);

  • -de motie-Van Helvert c.s. over het niet los van elkaar definitief nemen van de twee voorgenomen besluiten over de marinierskazerne (33358, nr. 19);

  • -de motie-Voordewind c.s. over elementen in het compensatiepakket voor Zeeland (33358, nr. 21);

  • -de motie-Belhaj c.s. over de Kamer te informeren over de lessen die geleerd kunnen worden voor toekomstige locatiekeuzes van Defensievastgoed (33358, nr. 22);

  • -de motie-Bosman c.s. over een ruimhartige compensatie voor Zeeland (33358, nr. 23).

(Zie vergadering van 20 februari 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kerstens stel ik voor zijn motie (33358, nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Diks c.s. (33358, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut c.s. (33358, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Helvert c.s. (33358, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (33358, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. (33358, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bosman c.s. (33358, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.