Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 15

15 Stemmingen moties Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over geen belastinggeld meer steken in de financiering van de kalverhouderij (28625, nr. 266);

  • -de motie-Madlener over niet accepteren van een relatieve verslechtering van de inkomenspositie van Nederlandse boeren (28625, nr. 267);

  • -de motie-Madlener over onderhandelingen over het verbeteren, vereenvoudigen en herzien van het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel (28625, nr. 268);

  • -de motie-Moorlag over herverdeling van inkomenssteun ten faveure van boeren met een laag inkomen (28625, nr. 269);

  • -de motie-Moorlag/Bromet over prioriteit voor onder meer natuurdoelen bij de inzet van publieke GLB-middelen (28625, nr. 270);

  • -de motie-Bisschop over een scenario voor minimaal 60% van het budget uittrekken voor de basispremie (28625, nr. 272).

(Zie vergadering van 22 mei 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (28625, nr. 266) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Madlener (28625, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (28625, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag (28625, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Bromet (28625, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (28625, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.