Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928625 nr. 267

28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in de onderhandelingen over een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) inzet op lagere subsidies;

overwegende dat dit niet mag leiden tot een slechtere concurrentiepositie van Nederlandse boeren ten opzichte van hun Europese concurrenten;

verzoekt de regering, een relatieve verslechtering van de inkomenspositie van Nederlandse boeren, als gevolg van de subsidieverdeling van een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (externe convergentie), niet te accepteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener