Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928625 nr. 268

28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 268 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de onderhandelingen over een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te grijpen om het Nederlandse fosfaatrechtenstelsel te herzien, te vereenvoudigen en te verbeteren, en als uitgangspunt te nemen dat boeren die over voldoende grond beschikken om hun mest op hun eigen grond te kunnen aanwenden van dit stelsel worden vrijgesteld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener