Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 9

9 Stemmingen moties Lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours,

te weten:

  • -de motie-Laçin c.s. over geen aanvullende vergunning verlenen aan Chemours (28089, nr. 124);

  • -de motie-Laçin c.s. over het overnemen van de aangescherpte normen van EFSA (28089, nr. 125);

  • -de motie-Laçin c.s. over een landelijk onderzoek naar illegale lozingen van risicovolle stoffen (28089, nr. 126);

  • -de motie-Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor GenX (28089, nr. 127);

  • -de motie-Wassenberg c.s. over het niet-verlenen van een lozingsvergunning voor PFOA (28089, nr. 128);

  • -de motie-Kröger over actief delen van informatie tussen overheden en handhavende diensten (28089, nr. 130);

  • -de motie-Van Brenk over de vergunning van directe lozing van 5 kilo GenX (28089, nr. 132).

(Zie vergadering van 16 mei 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kröger stel ik voor haar motie (28089, nr. 130) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (28089, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (28089, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Laçin c.s. (28089, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (28089, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wassenberg c.s. (28089, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (28089, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

Mevrouw Van Brenk.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Nu mijn motie (28089, nr. 132) aangenomen is, zou ik graag willen weten hoe deze uitgevoerd gaat worden. Kan de minister daarop reageren?

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.