Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 8

8 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor zo dadelijk ook te stemmen over een brief van het Presidium (22112, nr. 2801) en over de aangehouden moties-Beckerman c.s. en -Sienot/Beckerman (33529, nrs. 594 en 600).

Dan geef ik nu het woord aan de heer Bruins namens de ChristenUnie.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Voorzitter. Het gaat over punt 9 van de stemmingslijst, over een aangehouden motie ingediend bij het debat over Schiphol en Lelystad Airport. Deze motie-Bruins/Paternotte (29665, nr. 313), die beoogt knelpunten bij de aanvliegroutes van en naar Luchthaven Lelystad op te lossen, is al meer dan een jaar geleden ingediend. Pas vanmiddag om 12.30 uur kreeg ik te horen hoe de minister deze motie interpreteert. Die interpretatie is voor mij onvoldoende helder, dus daarom ga ik die motie opnieuw aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bruins stel ik voor zijn motie (29665, nr. 313) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.