Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928625 nr. 270

28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 270 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN BROMET

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het een urgent publiek belang is dat de biodiversiteit en de natuur- en waterkwaliteit verbeteren en dat de klimaatverandering wordt aangepakt;

verzoekt de regering, dit in de conditionaliteiten en de inzet van publieke GLB-middelen tot uitdrukking te brengen en prioriteit te geven aan het behalen van natuur-, biodiversiteits-, water- en klimaatdoelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Bromet