Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 17

17 Stemmingen moties Financiering politieke partijen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Financiering politieke partijen,

te weten:

  • -de motie-Özütok over een verbod op donaties door bedrijven aan Europese partijen (32752, nr. 56);

  • -de motie-Van Raak/Bisschop over een verbod op financiering van politieke partijen vanuit landen binnen de Europese Unie (32752, nr. 57);

  • -de motie-Van Raak/Bisschop over de aanbeveling van de adviescommissie over de maatstaf "leden" overnemen (32752, nr. 58);

  • -de motie-Den Boer over het subsidiebedrag aan politieke partijen als een gewogen gemiddelde (32752, nr. 59);

  • -de motie-Den Boer over volledig onafhankelijk toezicht op de financiering van politieke partijen (32752, nr. 60);

  • -de motie-Öztürk over het verhogen van het basisbedrag per fractie (32752, nr. 61);

  • -de motie-Öztürk over het verbieden van giften van extreemrechtse, islamofobe en antisemitische organisaties (32752, nr. 62);

  • -de motie-Van der Molen over transparantie over tussenschakels bij giften aan een partij of politicus (32752, nr. 63);

  • -de motie-Van der Molen c.s. over structureel tegemoetkomen aan politieke jongerenorganisaties vanwege de toenemende ledenaantallen (32752, nr. 64).

(Zie vergadering van 22 mei 2019.)

In stemming komt de motie-Özütok (32752, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Bisschop (32752, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Bisschop (32752, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Den Boer (32752, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, DENK, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Den Boer (32752, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (32752, nr. 61).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Öztürk (32752, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Molen (32752, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (32752, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

De heer Van der Molen.

De heer Van der Molen (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 64 (32752) is aangenomen, wil ik graag een brief van het kabinet ontvangen over de uitwerking hiervan. Mijn verzoek is om deze voor de behandeling van de begroting van BZK aan de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.