Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 18

18 Stemmingen moties Sociaal domein/Interbestuurlijk programma

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Sociaal domein/Interbestuurlijk programma,

te weten:

  • -de motie-Özütok/Kerstens over duidelijkheid over de democratische controle op bestuurlijke akkoorden (34477, nr. 58);

  • -de motie-Özütok/Kerstens over toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger in krimpgebieden (34477, nr. 59);

  • -de motie-Kerstens/Özütok over aandacht voor de tijdige realisatie van randvoorwaarden (34477, nr. 60);

  • -de motie-Van der Molen over medicijngebruik niet hanteren als verdeelmaatstaf (34477, nr. 62).

(Zie vergadering van 22 mei 2019.)

De voorzitter:

De motie-Özütok/Kerstens (34477, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Özütok, Kerstens en Den Boer. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 58 (34477).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Özütok c.s. (34477, nr. 64, was nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özütok/Kerstens (34477, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Özütok (34477, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen (34477, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.