Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928625 nr. 272

28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 272 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in alle geschetste scenario's voor invulling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid slechts 30% tot 35% van het budget voor directe betalingen wordt uitgetrokken voor de basispremie, inclusief vergroeningseisen, terwijl dat nu meer dan 90% is;

overwegende dat de gewenste, doelgerichte betalingen met name een vergoeding zijn voor gederfde inkomsten en gedane investeringen, zodat het meer dan halveren van de basispremie grote gevolgen kan hebben voor het bedrijfsinkomen;

verzoekt de regering, ook een scenario op te stellen met ten minste 60% van het budget voor de basispremie;

verzoekt de regering tevens de gevolgen van de verschillende scenario's voor het bedrijfsinkomen en de economische vitaliteit van landbouwbedrijven in kaart te laten brengen en in het vervolgtraject mee te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop