Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 86, item 20

20 Stemmingen moties Mijnbouw/Groningen

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen,

te weten:

  • -de motie-Beckerman c.s. over zorgen dat schades voor 1-1-2020 zijn afgehandeld (33529, nr. 594);

  • -de motie-Sienot c.s. over de doelstelling van 16.000 afgehandelde schademeldingen op 1-1-2020 (33529, nr. 600).

(Zie vergadering van 2 april 2019.)

De voorzitter:

De motie-Beckerman c.s. (33529, nr. 594) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Beckerman, Wassenberg, Kops, Sienot, Nijboer, Van der Lee, Geleijnse, Dik-Faber en Agnes Mulder, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de aardbeving bij Westerwijtwerd weer veel schade is ontstaan;

constaterende dat nog steeds honderden schades van voor 2017 nog niet zijn afgehandeld;

overwegende dat het ontoelaatbaar is dat deze gedupeerden al jaren moeten strijden met de NAM;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat deze schades voor 1-1-2020 zijn afgehandeld en gedupeerden een rechtvaardige schadeloosstelling krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 635, was nr. 634 (33529).

De voorzitter:

De motie-Sienot c.s. (33529, nr. 600) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Sienot, Beckerman, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder, Dik-Faber, Nijboer, Van der Lee, Wassenberg, Geleijnse, Kops en Stoffer, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim 16.000 schademeldingen openstaan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen;

constaterende dat er door de aardbeving bij Westerwijtwerd weer vele nieuwe schades bij zullen komen;

overwegende dat de afhandeling van deze schademeldingen met het huidige tempo nog jarenlang zal duren;

verzoekt de regering te zorgen dat het huidige stuwmeer versneld wordt afgebouwd en de doelstelling van 16.000 afgehandelde schademeldingen op 1-1-2020 wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 637, was nr. 636 (33529).

Ik stel vast dat wij nu over deze nader gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Beckerman c.s. (33529, nr. 635, was nr. 634).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Beckerman.

Mevrouw Beckerman (SP):

Voorzitter. Als het goed is, hebben we volgende week een plenair debat over de gaswinning in Groningen. Daarom wil ik, nu mijn nader gewijzigde motie op stuk nr. 635, was nr. 634 (33529) is aangenomen, graag voor het debat een brief van het kabinet over hoe het de motie wil uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Sienot c.s. (33529, nr. 637, was nr. 636).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Sienot.

De heer Sienot (D66):

Mevrouw de voorzitter. Nu mijn nader gewijzigde motie op stuk nr 600 is aangenomen, wil ik ook graag een brief van de minister ontvangen over de uitvoering daarvan. Dat mag best in dezelfde brief als die aan mevrouw Beckerman. Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.