Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929517 nr. 164

29 517 Veiligheidsregio’s

Nr. 164 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DEN BOER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 161

Voorgesteld 19 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Van mening dat de betrokkenheid van gemeenteraadsleden en de controlerende taak door gemeenteraden van essentieel belang zijn voor de democratische controle op de Veiligheidsregio’s;

verzoekt de regering om, samen met de VNG en andere relevante partijen zich in te zetten om gemeenteraadsleden in staat te stellen kennis te verwerven over crisisbeheersing en rampenbestrijding in het algemeen en de veiligheidsregio in het bijzonder».

Den Boer