Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934182 nr. 26

34 182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S.

Voorgesteld 21 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede rijinstructeurs chauffeurs opleiden die op een veilige manier deelnemen aan het verkeer;

overwegende dat de rijschoolbranche streeft naar professionele rijscholen die rijlessen van hoge kwaliteit aanbieden;

overwegende dat maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nieuwe eisen stellen aan rijinstructeurs;

overwegende dat een kwaliteitsregister in andere branches al naar tevredenheid bijdraagt aan het handhaven van de kwaliteit van de beroepsuitoefening;

verzoekt de regering om, samen met de sector de mogelijkheden voor een rijscholenregister te onderzoeken en de Kamer hierover te informeren bij de Voorjaarsnota,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Von Martels

Laçin

Van Aalst