Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829984 nr. 744

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 744 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat reizigers momenteel geen middel hebben om overlast in de trein te melden en vaak zelf niet durven in te grijpen;

overwegende dat het vroeg signaleren van vervelende of gevaarlijke situaties het bevoegd personeel helpt om adequaat op te treden;

verzoekt de regering, om met de NS een sms/appdienst op te zetten om overlast in de trein te melden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst