Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834843 nr. 8

34 843 Seksuele intimidatie en geweld

Nr. 8 MOTIE VAN HET DE LEDEN VAN DEN HUL EN ÖZÜTOK

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie SZW enkel onderzoek doet naar vermeend seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer als er een klacht via vakbond of ondernemersraad is ingediend;

overwegende dat dit een onnodige drempel opwerpt voor de noodzakelijke meldingsbereidheid;

verzoekt de regering het ook voor individuen beter mogelijk te maken om een

verzoek tot handhaving in te dienen bij de Inspectie SZW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Özütok