34 647 Evaluatie Winkeltijdenwet

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de keuze voor openstelling op zon- en feestdagen, binnen geldende tijden, over te laten aan individuele ondernemers, zonder enige dwang en/of boeteclausules vanuit gemeenten, franchisegevers en eigenaren of verhuurders van winkelcentra,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus

Naar boven