32 013 Toekomst financiële sector

Nr. 162 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN DER LINDE

Voorgesteld 21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het hersteltraject rond de rentederivaten mkb nodeloos complex en duur is gebleken en de kosten van de compensatie en herstel extreem hoog zijn geworden;

voorts constaterende dat de afwikkelingstijd frustrerend lang is voor gedupeerden en de verstrekkers van derivaten;

verzoekt de regering, het afwikkelingsproces grondig te evalueren en lessen te trekken voor eventuele toekomstige compensatie van zorgplichtschendingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Van der Linde

Naar boven