Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828286 nr. 967

28 286 Dierenwelzijn

Nr. 967 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN ARISSEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 875

Voorgesteld 6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het levend koken van kreeften en krabben niet langer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Arissen