31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie

Nr. 318 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S.

Voorgesteld 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister een onderzoek gaat doen naar het nut en de wenselijkheid van de onderwijsovereenkomst;

verzoekt de regering, het onderzoek de opdracht te geven aanbevelingen te doen voor de versterking van de rechtspositie van studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özdil

Van den Hul

Van der Molen

Diertens

Naar boven