34 104 Langdurige zorg

Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN BERGKAMP

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorg tussen ziekenhuis en thuissituatie met betrekking tot de intensieve kindzorg nog te vaak niet vloeiend in elkaar overloopt, terwijl dit wel zou moeten gebeuren;

overwegende dat via transmuraal werken de verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis ook kunnen bijspringen in de wijk;

overwegende dat in het kader van «de warme overdracht» hier in de wijkverpleging voor ouderen al mee wordt geëxperimenteerd;

verzoekt de regering, op korte termijn ook experimenten op te laten starten voor transmuraal werken met betrekking tot intensieve kindzorg en de Kamer hierover medio 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bergkamp

Naar boven