Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. 161

34 104 Langdurige zorg

Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN BERGKAMP

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorkomt dat een kind met een intensieve zorgvraag wordt ontslagen uit het ziekenhuis maar dat toegang tot verpleegkundige zorg thuis onder de zorgverzekeringswet (IKZ) lastig of niet mogelijk is;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe vaak dit voorkomt en wat de reden is en mogelijke knelpunten te beslechten en de Kamer hierover uiterlijk april 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Bergkamp