34 104 Langdurige zorg

Nr. 163 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 19 januari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat kinderen met een intensieve zorgvraag van de zorgverzekeraar elk jaar opnieuw geïndiceerd moeten worden;

constaterende dat er een tekort aan gespecialiseerde kinderverpleegkundigen is;

overwegende dat het aantal beschikbare gespecialiseerde kinderverpleegkundigen beter ingezet kan worden voor zorgverlening in plaats van indicatiestellingen;

overwegende dat indiceren alleen zinvol is als medisch of zorginhoudelijk de situatie van het kind wijzigt;

verzoekt de regering, gezien het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen, in overleg te gaan met zorgverzekeraars en afspraken te maken over wanneer zorgintensieve kinderen wel en wanneer zij niet geïndiceerd hoeven te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Naar boven