22 Stemmingen overige moties Invoering stelsel fosfaatrechten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten, 

te weten: 

 • -de motie-Dijkgraaf/Graus over het niet verhogen van de generieke korting (34532, nr. 69); 

 • -de motie-Grashoff/Ouwehand over niet pleiten voor verhoging of afschaffing van het nationaal fosfaatproductieplafond (34532, nr. 71); 

 • -de motie-Ouwehand over het alternatieve plan B van de duurzame melkveehouders (34532, nr. 72); 

 • -de motie-Ouwehand over alle biologische bedrijven beschouwen als grondgebonden bedrijven (34532, nr. 73); 

 • -de motie-Ouwehand over maatregelen voor het bevorderen van weidegang (34532, nr. 75); 

 • -de motie-Geurts/Dijkgraaf over het eenmalig omzetten van productierechten in fosfaatrechten (34532, nr. 76); 

 • -de motie-Geurts/Van Gerven over een koppeling van fosfaatrechten aan de hectares voedergewassen (34532, nr. 77); 

 • -de motie-Geurts c.s. over een tweewekelijkse update (34532, nr. 78); 

 • -de motie-Geurts over biologische certificering zien als financiële verplichting (34532, nr. 80); 

 • -de motie-Geurts over het vrijstellen van melkveehouders die de mest op het eigen bedrijf verwerken (34532, nr. 81); 

 • -de motie-Van Gerven over het beleid richten op grondgebondenheid en weidegang (34532, nr. 82). 

(Zie vergadering van 1 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Graus (34532, nr. 69). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Ouwehand (34532, nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34532, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34532, nr. 73). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (34532, nr. 75). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts/Dijkgraaf (34532, nr. 76). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Van Vliet, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts/Van Gerven (34532, nr. 77). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (34532, nr. 78). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, Van Vliet, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts (34532, nr. 80). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Geurts (34532, nr. 81). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (34532, nr. 82). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven