11 Stemming motie Grensoverschrijdende zorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over objectieve onderbouwing van de besparing die inperking van de werelddekking oplevert (34333, nr. 14). 

(Zie vergadering van 29 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Leijten (34333, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven