Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 31, item 21

21 Stemmingen Invoering stelsel fosfaatrechten

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532). 

(Zie vergadering van 1 december 2016.) 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 86, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en Houwers voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 86 voorkomende nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 87, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en Houwers voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 87 voorkomende tweede nader gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 89, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 89 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Ouwehand (stuk nr. 93, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 93 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 58, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Houwers en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 58 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komen de amendementen-Geurts/Dijkgraaf (stuk nrs. 90, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van deze amendementen de overige op stuk nr. 90 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 61, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 61 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 83, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 83 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dik-Faber/Geurts (stuk nr. 30, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 30 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 46, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 46 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 40). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber/Geurts (stuk nr. 68). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Geurts c.s. (stuk nr. 85). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de fractie van Klein ertegen, zodat het is aangenomen. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, wij waren tegen het amendement op stuk nr. 68. 

De voorzitter:

Dan zal deze aantekening in de Handelingen worden opgenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Koşer Kaya (stuk nr. 51, I) tot het invoegen van een onderdeel Ha. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 51 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Grashoff (stuk nr. 26, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 26 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Gerven (stuk nr. 59). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 36) tot het invoegen van een onderdeel Ja. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Gerven (stuk nr. 66) tot het invoegen van een onderdeel Ka. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 88). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het subamendement-Van Gerven (stuk nr. 55). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dik-Faber/Koşer Kaya (stuk nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de fractie van Klein ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dik-Faber (stuk nr. 53). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Geurts (stuk nr. 48). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Dik-Faber/Geurts (stuk nr. 84). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Vliet, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Koşer Kaya (stuk nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers, Monasch, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 92, I) tot het invoegen van een onderdeel Q. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 92 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 91, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 91 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Gerven (stuk nr. 60) tot het invoegen van een artikel IIA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Dijkgraaf (stuk nr. 57). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de SGP, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Lodders (stuk nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Voorafgaand aan de stemmingen over deze wet, hebben wij onze motie op stuk nr. 70 samen met de SP in stemming laten brengen. Die motie is door een ruime meerderheid van de Kamer verworpen. De motie beoogde om daadwerkelijk nog een vorm van garantie te kunnen geven aan grondgebonden en biologische boeren om ontzien te worden bij de afroming van het fosfaatrecht, omdat deze boeren part noch deel hebben aan het veroorzaken van het probleem. Een ruime Kamermeerderheid kiest daar niet voor. Dat betekent dat ook de wet, die pas per 1-1-2018 zal ingaan, in grote lijnen een wassen neus is, want het leed zal dan al geschied zijn. Vertrouwen in het sectorakkoord zonder een stok achter de deur heeft mijn fractie op basis van alle ervaringen van de afgelopen jaren niet. Dat betekent dat wij tegen deze wet en ook tegen de wet Grondgebonden groei zullen stemmen. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. De veehouderij verkeert op alle mogelijke manieren in een crisis. Dat is geen natuurverschijnsel maar het gevolg van politiek falen. Zojuist zijn niet alleen de door de heer Grashoff genoemde motie maar ook amendementen verworpen die de koers zouden hebben verlegd naar een duurzame grondgebonden melkveehouderij met duidelijkheid voor de boeren. Het overblijvende door het kabinet voorgestelde pakket maatregelen is problematisch. De amendementen die iets aan het pakket probeerden te verbeteren, zijn dat ook. De grondgebondenheid is niet grondgebonden. Dit kan betekenen dat een megastalhouder in Friesland grond in Drenthe heeft bijgekocht om te kunnen uitbreiden. We hebben het amendement gesteund dat gericht is op het ontzien van de grondgebonden veehouderij, omdat ook de biologische boeren daaronder vallen, maar denk maar niet dat de kleinschalige gezinsbedrijven hiermee zijn gered. Ik wil niet horen dat een partij dat durft te beweren. De Partij voor de Dieren stemt tegen deze wet, want deze verdere intensivering en schaalvergroting is zeer ongewenst in de melkveehouderij. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 40), het amendement-Dik-Faber/Geurts (stuk nr. 68), het amendement-Geurts c.s. (stuk nr. 85), het amendement-Geurts/Dik-Faber (stuk nr. 34), het subamendement-Van Gerven (stuk nr. 55), het gewijzigde amendement-Dik-Faber/Koşer Kaya (stuk nr. 31), het amendement-Dik-Faber/Geurts (stuk nr. 84), het gewijzigde amendement-Koşer Kaya (stuk nr. 47), de amendementen-Dijkgraaf (stuk nrs. 91, I tot en met III) en het amendement-Lodders (stuk nr. 50). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.