5 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld: 

Pechtold en De Roon; 

Agema, de gehele week. 

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Naar boven