14 Stemmingen moties Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee, 

te weten: 

  • -de motie-Agnes Mulder/Rog over afzien van het plaatsen van windmolens binnen de twaalfmijlszone (33561, nr. 34); 

  • -de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over een overzicht van mogelijkheden voor wind op zee (33561, nr. 35). 

(Zie vergadering van 29 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Rog (33561, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Monasch, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven (33561, nr. 35). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven