25 Mededelingen

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van het overlijden op 22 november jl. van het oud-lid van de Kamer de heer J.S. Huys. De heer Huys was lid van de Kamer voor de PvdA-fractie van 3 juni 1986 tot en met 16 mei 1994 en van 30 augustus 1994 tot en met 18 mei 1998. Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden. 

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd. 

Naar boven