12 Stemmingen moties Media

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Media van de begroting van OCW,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk over mediawijsheid opnemen in de kerndoelen (34550-VIII, nr. 79);

  • -de motie-Jasper van Dijk over een regionaal mediafonds (34550-VIII, nr. 80);

  • -de motie-Jasper van Dijk over het verlagen van de btw op digitale nieuwsproducten (34550-VIII, nr. 81);

  • -de motie-Pieter Heerma/Mohandis over nieuw onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek (34550-VIII, nr. 82);

  • -de motie-Mohandis/Elias over 17 miljoen euro voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen (34550-VIII, nr. 83);

  • -de motie-Martin Bosma over het verbreken van de banden met de NPO (34550-VIII, nr. 84);

  • -de motie-Verhoeven/Jasper van Dijk over het afschaffen van onlinereclames bij Uitzending Gemist (34550-VIII, nr. 86).

(Zie wetgevingsoverleg van 28 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (34550-VIII, nr. 79) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Mohandis. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 92, was nr. 79 (34550-VIII).

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (34550-VIII, nr. 81) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Mohandis, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het btw-tarief voor digitale nieuwsproducten 21% is en voor papieren versies 6%;

constaterende dat de Europese Commissie binnenkort met een voorstel komt om lidstaten de ruimte te geven het lage btw-tarief te heffen op "e-publicaties", waaronder digitale kranten;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren over de mogelijkheden om de btw op digitale nieuwsproducten te verlagen tot het niveau van de papieren versies,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93, was nr. 81 (34550-VIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Mohandis (34550-VIII, nr. 92, was nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (34550-VIII, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Mohandis (34550-VIII, nr. 93, was nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma/Mohandis (34550-VIII, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Mohandis/Elias (34550-VIII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Martin Bosma (34550-VIII, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven/Jasper van Dijk (34550-VIII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven