Publicaties over dossier 34532

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. AMvB Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van 6 september 2018 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2018 Staatsblad 2018, 317 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (332 kB)

  State Aid SA.46349 (2017/N) – The Netherlands Introduction of a system of tradable phosphate rights for dairy cattle

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-06-2018 2017-2018 34532, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Brief regering; Goedkeuringsbeschikking fosfaatrechtenstelsel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34532, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake toezegging T02427 aangaande fiscale afschrijven van fosfaatrechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34532, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV inzake toezegging T02428 inzake voermestcontracten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (50 kB)

  Brief regering; Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg over het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn van 16 november 2017 en stand van zaken mestbeleid (TK 33.037, 248)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (52 kB)

  Brief regering; Stand van zaken fosfaatrechten(TK, 33037, 281)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1792 kB)

  Quickscan amendement voeder-mestovereenkomsten. Wageningen, november 2017. 26 blz.

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Brief regering; Uitvoering van het gewijzigd amendement van de leden Geurts en Dik-Faber over introductie van de voeder-mest-overeenkomst waarmee regionaal afgezette mest in mindering kan worden gebracht op het melkveefosfaatoverschot (TK, 34295, 24)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  20-04-2018 2017-2018 34532, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal