9 Stemming motie Percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over zorgverzekeraars dwingen om hun reserves in te zetten om premiestijging te beperken (34550-XVI, nr. 112). 

(Zie vergadering van 29 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Leijten (34550-XVI, nr. 112). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven