Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734333 nr. 14

34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 29 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gesteld wordt dat de inperking van de werelddekking tot landen van de Europese Unie 45 miljoen euro oplevert;

constaterende dat het besparingsverlies in het voorjaar van 2017 wordt verwerkt in de begroting van VWS;

overwegende dat er grote twijfel bestaat over de juistheid en haalbaarheid van de ingeboekte besparing;

verzoekt de regering, een objectieve onderbouwing aan te leveren van de besparing die het inperken van de werelddekking zou opleveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten