29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 454 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN HELVERT

Voorgesteld 11 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige WRM-praktijkbegeleiding voor rijschoolinstructeurs onvoldoende aansluit bij de praktijk van het lesgeven;

overwegende dat een goede praktijkgerichte bijscholing een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de rijschoolbranche;

van mening dat het verliezen van de lesbevoegdheid wanneer deze praktijkbegeleiding niet succesvol wordt doorlopen een te zware sanctie is;

verzoekt de regering om, in samenspraak met de rijschoolbranche te komen tot een nieuwe vijfjaarlijkse praktijkgerichte bijscholing waarbij het verliezen van de lesbevoegdheid niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd van rijschoolhouders hangt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Helvert

Naar boven