14 Stemmingen moties Participatiewet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Participatiewet,

te weten:

 • -de gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten (33161, nr. 153, was nr. 80);

 • -de motie-Karabulut over een oplossing voor de knelpunten in Oost-Groningen en Zuidoost-Limburg (33161, nr. 156);

 • -de motie-Karabulut over een oplossing voor het voornemen om de cao voor de sociale werkvoorziening te bevriezen (33161, nr. 157);

 • -de motie-Voortman/Karabulut over toetsing van de Participatiewet aan het VN-verdrag Handicap (33161, nr. 160);

 • -de motie-Voortman over herkeuring alleen op het dossier (33161, nr. 161);

 • -de motie-Voortman over ongedaan maken van de strafkorting van 5% (33161, nr. 163);

 • -de motie-Voortman over het in dienst houden van mensen met een WSW-indicatie na 1 januari 2015 (33161, nr. 165);

 • -de motie-Voortman over het creëren van vervangende werkgelegenheid voor WSW'ers in krimpregio's (33161, nr. 167);

 • -de motie-Potters/Dijkgraaf over een landelijk aanspreekpunt voor werkgevers (33161, nr. 168);

 • -de motie-Potters/Van Weyenberg over inzicht in de talenten en vaardigheden van de werkzoekenden (33161, nr. 169);

 • -de motie-Potters/Schouten over het mogelijk maken van maatwerk voor werkgevers (33161, nr. 170);

 • -de motie-Potters c.s. over monitoren van de banen voor mensen met een beperking die het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (33161, nr. 171);

 • -de motie-Potters/Pieter Heerma over een pilot met een integrale benadering van de Wmo en de Participatiewet (33161, nr. 172);

 • -de gewijzigde motie-Karabulut/Voortman over realiseren van het beloofde aantal garantiebanen (33161, nr. 173, was nr. 158);

 • -de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie (33161, nr. 174);

 • -de motie-Pieter Heerma over loondispensatie op individuele basis (33161, nr. 175);

 • -de motie-Pieter Heerma over garantiebanen voor hoger opgeleide arbeidsgehandicapten (33161, nr. 176);

 • -de motie-Schouten c.s. over de verdeelsystematiek voor het I-deel van het budget van gemeenten (33161, nr. 177);

 • -de motie-Kerstens over een individueel plan van aanpak (33161, nr. 178);

 • -de motie-Kerstens c.s. over meewegen van het opnamevermogen van de regionale arbeidsmarkt bij het vaststellen van de verdeelmodellen (33161, nr. 179);

 • -de gewijzigde motie-Voortman over uitzonderen van herkeuring van Wajongers van voor 1993 en boven de 55 jaar (33161, nr. 180, was nr. 162);

 • -de gewijzigde motie-Koser Kaya over een participatiewet (33161, nr. 186, was nr. 60).

(Zie vergadering van 19 februari 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Kerstens stel ik voor, zijn motie (33161, nr. 178) aan te houden. Op verzoek van de heer Pieter Heerma stel ik voor, zijn motie (33161, nr. 175) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koser Kaya (33161, nr. 186, was nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. (33161, nr. 153, was nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33161, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (33161, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Karabulut/Voortman (33161, nr. 173, was nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Karabulut (33161, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (33161, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voortman (33161, nr. 180, was nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33161, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33161, nr. 165).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman (33161, nr. 167).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Potters/Dijkgraaf (33161, nr. 168).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Nu mijn motie op stuk nr. 160 is aangenomen, zou ik graag van het kabinet een schriftelijke reactie willen op de vraag hoe de motie zal worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Potters/Van Weyenberg (33161, nr. 169).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Potters/Schouten (33161, nr. 170).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Potters c.s. (33161, nr. 171).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Potters/Pieter Heerma (33161, nr. 172).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma (33161, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de VVD, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma (33161, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (33161, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (33161, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven