19 Stemmingen moties RBZ Handelsraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO RBZ Handelsraad,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk over een brede publieke consultatie over het gehele verdrag (21501-02, nr. 1333);

  • -de motie-Jasper van Dijk over het TTIP-vrijhandelsverdrag mag geen verlaging van Europese standaarden betekenen (21501-02, nr. 1334);

  • -de motie-Klaver/Jan Vos over bezien of en hoe Amerikaanse bedrijven NAFTA ISDS zouden kunnen gebruiken om claims in te dienen in Nederland (21501-02, nr. 1335);

  • -de motie-Klaver over onverkort vasthouden aan het voorzorgsprincipe door de Europese Unie (21501-02, nr. 1336);

  • -de gewijzigde motie-Klaver/Jasper van Dijk over het ter goedkeuring voorleggen aan het parlement van het TTIP-verdrag (21501-02, nr. 1338, was nr. 1337).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1333).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1334).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver/Jan Vos (21501-02, nr. 1335).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver (21501-02, nr. 1336).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Klaver/Jasper van Dijk (21501-02, nr. 1338, was nr. 1337).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven