26 Stemmingen moties Milieuraad

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Milieuraad,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand c.s. over intrekken van het voorstel voor de toelating van de teelt van genmais 1507 (21501-08, nr. 501);

  • -de motie-Ouwehand c.s. over een teeltvoorstel gengewassen (21501-08, nr. 502);

  • -de motie-Dik-Faber over een blootstellingsreductieplan met bindende afspraken (21501-08, nr. 503).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (21501-08, nr. 503) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (21501-08, nr. 501).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (21501-08, nr. 502).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven